Každá cesta raz končí

1973 Belo Paulovič
2004 Ján Matejovič
2006 František Dostál
2007 Mária Šimová
2007 Milka Tancíková
Rozlúčky sú smutné
Kto hľadá hrob spolužiaka/spolužiačky, tak tu nájde cestu.

GALERIA - FREEWARE from  Branislav Štofko  Bratislava