Zoznam abiturientov z triedy XI.B
 Číslo  Stav  Priezvisko  Meno  Vydatá  Prezývka  Komentár
 21 A  Bračok  Július    Ďuso  
 18 A  Gáliková  Klára      žije v Chorvatskom Grobe
 1 A  Gašparová  Eva  Čižnárová    
 2 A  Hammerová  Eva  Matejovičová  Kiči  
 3 A  Hilbert  Gustav      
 4 A  Holomáň  Marian    Moňo  
 5 A  Horňanský  Imrich      
 6 A  Hrabušajová  Zuzka      
 7 A  Kohút  Štefan    Lojzko  
 8 A  Pachinger  Karol    Karči  
 25 A  Pozor  Milan      
 9 A  Puobišová  Eva    Puobiška  
 10 A  Rainišová  Marta      
 11 A  Reháková  Marika      
 12 A  Skarba  Ján      
 27 A  Šafárik  Karol    Šasi  
 13 A  Štofko  Braňo      
 14 A  Tvrdoň  Martin    Marco  
 15 A  Uhrínová  Netka  Krkošková  Netka  
 16 A  Vašinová  Ria  Čierna    
 17 A  Wolgfiová  Erika  Hanáková  Mauza  
 22 O  Felixová  Iveta Gáfriková     žije v Bratislave
 19 O  Jakubcová  Eva      žije v Nemecku
 23 O  Kanasová  Mária      
 24 O  Popovičová  Mária      
 20 O  Schierová  Šára      žije vo Švajčiarsku
 26 S  Soldánová  Ivana      
 28 X  Dobiáš  Jozef      
 29 X  Dostál  František    Kviko  Zomrel 02.12.2006
 30 X  Dubníček  Jozef      Zomrel 05.12.2013
 31 X  Feješ  Ivan    Fejo  Zomrel 06.11.2013
 32 X  Hrabčák  Milan    Miňo  Zomrel 10.07.1999
 33 X  Hudobová  Elena    Eňa  Zomrela 1975
 34 X  Konček-Bártfay  Ladislav      
 35 X  Koštial  Braňo      žil v Nemecku zomrel 2011
 36 X  Koštialová  Viera  Holareková    Zomrela 26.05.2015
 37 X  Kravárik  Ivan    Dojco  
 38 X  Kubíčková  Marta      
 39 X  Mackovič  Ján      Zomrel 27.07.2012
 40 X  Majling  Pavel      Zomrel 05.11.2006
 41 X  Matejovič  Ján      Zomrel 27.02.2004
 42 X  Múčka  Štefan    Pipi  Zomrel 02.10.1978
 43 X  Olahová  Marta    Mača  Zomrela 07.12.2004
 44 X  Paták  Miro      Zomrel 18.10.1990
 45 X  Šímová  Mária  Benčíková    Zomrela 15.07.2007
 46 X  Tancíková  Milka  Jančinová    Zomrela 11.02.2014
 47 X  Vaneková  Mária      Zomrela 10.11.1994
 Generované dňa 2. 6. 2017 9:45:33
Aktívní   21
Omluvení   5
Stratení   1
Nežijú   20